هزینه چاپ

هزینه چاپ تامپو خودکار پلاستیکی:

چاپ تکرنگ یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۲۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد)

هزینه حک لیزر خودکار فلزی:

لیزر یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۱۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)

هزینه حک لیزر جاکلیدی:

لیزر یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۲۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)

هزینه چاپ تامپو لیوان پلاستیکی:

چاپ تکرنگ یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۱۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)
تعرفه فوق برای چاپ تکرنگ بوده و در صورت افزایش رنگ دوم و سوم، هزینه چاپ ۲ و ۳ برابر خواهد شد.

هزینه چاپ تامپو ساعت رومیزی:

چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۲۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)

هزینه چاپ تامپو دفترچه یادداشت و اقلام مشابه:

چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۱۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)

هزینه چاپ سیلک ساعت دیواری:

چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۳۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)
تعرفه فوق برای چاپ تکرنگ بوده و در صورت افزایش رنگ دوم و سوم، هزینه چاپ ۲ و ۳ برابر خواهد شد.

هزینه چاپ دیجیتال ساعت دیواری:

چاپ بصورت دیجیتال (تمام رنگی) به ازای هر ساعت ۷۰۰۰ تومان میباشد.

هزینه چاپ سیلک آفتابگیر:

چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۱۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۵۰۰ عدد)

هزینه چاپ سیلک ساک دستی:

چاپ تکرنگ هر ضرب مبلغ ۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰۰ ضرب)

هزینه چاپ یا گلدوزی تی شرت:

جلوی سینه بین  ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰  تومان (با توجه به طرح)
پشت تی شرت بین  ۱۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰  تومان (با توجه به طرح)

هزینه حکاکی لیزری:

لیزر فلش مموری و پاوربانک برای هر ضرب مبلغ ۳۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)