پدیده جاوید

هزینه چاپ 

هزینه چاپ تامپو خودکار پلاستیکی:
چاپ تکرنگ یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۵۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد)

هزینه حک لیزر خودکار فلزی:
لیزر یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۳۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)

هزینه حک لیزر جاکلیدی:
لیزر یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)

هزینه چاپ تامپو لیوان پلاستیکی:
چاپ تکرنگ یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۲۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)
تعرفه فوق برای چاپ تکرنگ بوده و در صورت افزایش رنگ دوم و سوم، هزینه چاپ ۲ و ۳ برابر خواهد شد.

هزینه چاپ تامپو ساعت رومیزی:
چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)

هزینه چاپ تامپو دفترچه یادداشت و اقلام مشابه:
چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)

هزینه چاپ سیلک ساعت دیواری:
چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)
تعرفه فوق برای چاپ تکرنگ بوده و در صورت افزایش رنگ دوم و سوم، هزینه چاپ ۲ و ۳ برابر خواهد شد.

هزینه چاپ دیجیتال ساعت دیواری:
چاپ بصورت دیجیتال (تمام رنگی) به ازای هر ساعت ۲۵۰۰ تومان میباشد.

هزینه چاپ سیلک آفتابگیر:
چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۲۵۰ تومان (حداقل تیراژ ۵۰۰ عدد)

هزینه چاپ سیلک ساک دستی:
چاپ تکرنگ هر ضرب مبلغ ۱۵۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰۰ ضرب)

هزینه چاپ و گلدوزی تی شرت:
چاپ تکرنگ روی سینه برای هر ضرب مبلغ ۲۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)
چاپ تکرنگ پشت تی شرت برای هر ضرب مبلغ ۴۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)
گلدوزی روی سینه ۲۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)
گلدوزی پشت تی شرت ۵۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)

هزینه حکاکی لیزری:
لیزر فلش مموری و پاوربانک برای هر ضرب مبلغ ۱۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۵۰ عدد)
لیزر مابقی محصولات برای هر ضرب مبلغ ۱۰۰۰ تومان در نظر گرفته میشود.