هزینه چاپ

هزینه چاپ تامپو خودکار پلاستیکی:

چاپ تکرنگ یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۷۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد)

هزینه حک لیزر خودکار فلزی:

لیزر یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۵۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)

هزینه حک لیزر جاکلیدی:

لیزر یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۷۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)

هزینه چاپ تامپو لیوان پلاستیکی:

چاپ تکرنگ یکطرف برای هر ضرب مبلغ ۳۵۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)
تعرفه فوق برای چاپ تکرنگ بوده و در صورت افزایش رنگ دوم و سوم، هزینه چاپ ۲ و ۳ برابر خواهد شد.

هزینه چاپ تامپو ساعت رومیزی:

چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۷۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)

هزینه چاپ تامپو دفترچه یادداشت و اقلام مشابه:

چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۷۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)

هزینه چاپ سیلک ساعت دیواری:

چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۱۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۲۰۰ عدد)
تعرفه فوق برای چاپ تکرنگ بوده و در صورت افزایش رنگ دوم و سوم، هزینه چاپ ۲ و ۳ برابر خواهد شد.

هزینه چاپ دیجیتال ساعت دیواری:

چاپ بصورت دیجیتال (تمام رنگی) به ازای هر ساعت ۳۵۰۰ تومان میباشد.

هزینه چاپ سیلک آفتابگیر:

چاپ تکرنگ برای هر ضرب مبلغ ۴۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۵۰۰ عدد)

هزینه چاپ سیلک ساک دستی:

چاپ تکرنگ هر ضرب مبلغ ۲۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰۰ ضرب)

هزینه چاپ و گلدوزی تی شرت:

چاپ تکرنگ روی سینه برای هر ضرب مبلغ ۳۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)
چاپ تکرنگ پشت تی شرت برای هر ضرب مبلغ ۶۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)
گلدوزی روی سینه ۳۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)
گلدوزی پشت تی شرت ۶۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۱۰۰ عدد)

هزینه حکاکی لیزری:

لیزر فلش مموری و پاوربانک برای هر ضرب مبلغ ۲۰۰۰ تومان (حداقل تیراژ ۵۰ عدد)
لیزر مابقی محصولات برای هر ضرب مبلغ ۲۰۰۰ تومان در نظر گرفته میشود.