پدیده جاوید

محصولات › ساعت تبلیغاتی › ساعت دیواری تبلیغاتی 

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت تبلیغاتی دیواری به جهت قرار گرفتن برروی دیوار در واقع تابلوی تبلیغاتی شماست، مدل های ساعت دیواری تبلیغاتی در اشکال مثلثی و چهار ضلعی و گرد بصورت تمام شیشه ای یا قاب دار ارائه میگردد، ساعتهای دیواری قابلیت چاپ دیجیتال در داخل صفحه را دارند و در واقع شما کل صفحه داخل ساعت را میتوانید طراحی کنید، در ساعت های دیواری از موتور های استپ دار و روان گرد استفاده میگردد.
Promotional clock, wall clock

کد محصول: 5131

 • ابعاد: 25 * 25 سانتیمتر
 • جنس: استیل و MDF
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۶۷۹٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5173

 • ابعاد: 33 * 24.5 سانتیمتر
 • جنس: استیل و MDF
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۷۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5174

 • ابعاد: 33 * 25 سانتیمتر
 • جنس: استیل و MDF
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۷۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5179

 • ابعاد: 30 * 30 سانتیمتر
 • جنس: استیل و MDF
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۷۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5178

 • ابعاد: 33.8 * 37 سانتیمتر
 • جنس: استیل و MDF
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۷۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5176

 • ابعاد: 30 * 30 سانتیمتر
 • جنس: استیل و MDF
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۷۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5180

 • ابعاد: 30 * 30 سانتیمتر
 • جنس: استیل و MDF
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۷۸۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5185

 • ابعاد: 30 * 30 سانتیمتر
 • جنس: استیل و MDF
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۷۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5181

 • ابعاد: 33 * 33 سانتیمتر
 • جنس: چوب
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۸۲۸٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5164

 • ابعاد: 30.5 * 30.5 سانتیمتر
 • جنس: چوب
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۸۰۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 5169

 • ابعاد: 32 * 31 سانتیمتر
 • جنس: چوب
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۸۰۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Metal-230

 • ابعاد: 34 * 34 سانتیمتر
 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: نقره ای - طلایی
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Metal-110

 • ابعاد: 28 * 28 سانتیمتر
 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: نقره ای - طلایی
 • نوع چاپ: سیلک
قیمت: ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Star-119

 • ابعاد: 33 * 33 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Star-120

 • ابعاد: 33 * 33 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 235

 • ابعاد: 32 * 32 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 225

 • ابعاد: 32 * 32 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Diamond

 • ابعاد: 32 * 32 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Puma

 • ابعاد: 31.5 * 31.5 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Diaco-1

 • ابعاد: 30.5 * 30.5 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: GMT-2

 • ابعاد: 40 * 40 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۵۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Star-512

 • ابعاد: 50 * 50 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۷۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Star-230

 • ابعاد: 34 * 34 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: GMT-6

 • ابعاد: 32.5 * 32.5 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Negin-1

 • ابعاد: 25 * 33 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۲۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Sina-407

 • ابعاد: 35 * 35 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Sina-124

 • ابعاد: 35 * 35 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Negin-2

 • ابعاد: 26 * 35 سانتیمتر
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: دیجیتال - سیلک
قیمت: ۳۳۰٬۰۰۰ ریال