لیوان فلزی

ماگ، فلاسک و لیوان، از جمله هدایای قابل استفاده در محل کار، منزل و ماشین میباشد. این هدیه برای مخاطب شما جنبه شخصی دارد و تبلیغات شما همیشه همراه اوست.
انواع لیوان فلزی