پدیده جاوید

محصولات › لیوان تبلیغاتی و ماگ › لیوان فلزی 

لیوان فلزی

ماگ، فلاسک و لیوان، از جمله هدایای قابل استفاده در محل کار، منزل و ماشین میباشد. این هدیه برای مخاطب شما جنبه شخصی دارد و تبلیغات شما همیشه همراه اوست.

کد محصول: 048

 • جنس: استیل
 • تعداد سفارش: حداقل 200
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 843

 • جنس: استیل
 • تعداد سفارش: حداقل 200
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۲۲۰٬۰۰۰ ریال
موجود نیست
لیوان استیل درب دار 101

کد محصول: 101

 • جنس: ABS - استیل
 • تعداد سفارش: حداقل 200
 • رنگبندی: سفید
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
لیوان فلزی تبلیغاتی 049

کد محصول: 049

 • جنس: استیل
 • تعداد سفارش: حداقل 200
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
لیوان فلزی تبلیغاتی 050

کد محصول: 050

 • جنس: استیل
 • تعداد سفارش: حداقل 100
 • رنگبندی:
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
لیوان فلزی تبلیغاتی 847

کد محصول: 847

 • جنس: استیل
 • تعداد سفارش: حداقل 200
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو
موجود نیست
لیوان فلزی تبلیغاتی 850

کد محصول: 850

 • جنس: استیل
 • تعداد سفارش: حداقل 200
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر