پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › جعبه خودکار تبلیغاتی 

جعبه خودکار تبلیغاتی

جعبه های تبلیغاتی شامل جعبه خودکار، جعبه ست خودکار، جعبه چوبی و جعبه نفیس می باشد.
Boxes, Pen boxes

کد محصول: BX-406

 • جنس: -
 • تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BX-407

 • جنس: -
 • تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BX-408

 • جنس: -
 • تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BX-409

 • جنس: -
 • تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BX-410

 • جنس: -
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۱۵۷٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BX-411

 • جنس: -
 • تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BX-415

 • جنس: -
 • تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
 • رنگبندی: آبی - دودی
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۲۷۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BX-413

 • جنس: چوب
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۳۱٬۵۰۰ ریال

کد محصول: BX-169

 • جنس: طلق، پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۱۷٬۵۰۰ ریال

کد محصول: BX-412

 • جنس: طلق، پلاستیک
 • تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BX-403

 • جنس: چوب
 • تعداد سفارش: حداقل 20 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۱٬۰۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: BX-404

 • جنس: جیر
 • تعداد سفارش: حداقل 20 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال