خودکار پایه دار رومیزی

خودکار رومیزی پایه دار از جمله خودکار های پرطرفدار میباشد و داشتن خودکاری با قابلیت قرار گرفتن برروی میز کار مخاطبان شما، میتواند انگیزه خوبی برای قرار دادن تبلیغات شما برروی این خودکارها باشد.
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Stand pen
انواع خودکار پایه دار رومیزی