پدیده جاوید

محصولات › هدایای مدیریتی 

هدایای مدیریتی

هدیه مدیریتی از تنوع چشمگیری در بازار هدایای تبلیغاتی برخوردار است، ست رومیزی نیز به جهت قرار گرفتن بر روی میز کار محیط و بستر بسیار خوبی جهت تبلیغات هدفمند شما میباشد.
Promotional gift sets, Advertising gift sets, Desktop set, Managment set

انواع هدایای مدیریتی