پدیده جاوید

محصولات › هدایای تبلیغاتی بانوان 

هدایای تبلیغاتی بانوان

هدیه برای خانمها، فراموش نکنید تعداد بسیاری از مخاطبان شما بانوان میباشند.
Health and Beauty, Gifts for women, Ladies gifts, Manicure set

کد محصول: 1007

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 348

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 1001

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۹۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 28

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
۵۰ ٪
تخفیف
ست هدیه MTC-55

کد محصول: MTC-55

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت قبلی:۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
۵۰ ٪
تخفیف
ست هدیه MTC-57

کد محصول: MTC-57

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: آبی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت قبلی:۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: Magnet

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۹۵۰٬۰۰۰ ریال
۵۰ ٪
تخفیف
ست هدیه MTC-70-R

کد محصول: MTC-70-R

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت قبلی:۴۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۵۰ ٪
تخفیف
ست خودکار و جاکلیدی چراغ دار MTB-5

کد محصول: MTB-5

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت قبلی:۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
۵۰ ٪
تخفیف
ست خودکار و جاکلیدی چراغ دار MTB-4

کد محصول: MTB-4

 • جنس: فلز - پلاستیک
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت قبلی:۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: S7

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
موجود نیست
ست هدیه Set G

کد محصول: Set G

 • جنس:
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
ست هدیه بانوان 1006

کد محصول: 1006

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
ست هدیه بانوان 110

کد محصول: 110

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
ست مانیکور 10 تکه M-205

کد محصول: M-205

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
ست مانیکور 8 تکه 354

کد محصول: 354

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: جور
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
ست مانیکور 9 تکه M123

کد محصول: M123

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: تامپو - لیزر
موجود نیست
ست هدیه 246

کد محصول: MT-246

 • جنس: چرم - فلز
 • حداقل سفارش: 50 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
موجود نیست
آیینه آرایشی M7

کد محصول: M7

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
موجود نیست
ناخنگیر ابزار 374

کد محصول: 374

 • جنس: فلز
 • حداقل سفارش: 100 عدد
 • رنگبندی: مشکی - آبی - قرمز
 • نوع چاپ: لیزر